Özel Sektörde Çalışan Diş Hekimlerine Çağrımız: Haklarımız İçin Sendikalaşalım

tarafından tdh
0 Yorum Yap

Ağız-diş sağlığı hizmetlerinde ulusal ve uluslararası sermayeye açılan alanın her geçen gün genişlemesi ve özel sektörde tekelleşmenin yoğunlaşması son yıllarda giderek daha fazla sayıda diş hekiminin ücretli çalışan haline gelmesine yol açtı. Özellikle genç meslektaşlarımızda bu eğilimin çok daha belirgin hale geldiğini gözlemliyoruz. Yüksek enflasyon karşısında eriyen ücretler, düzensiz ve uzun çalışma saatleri, sigorta konusundaki usulsüzlükler, meslek etiğine aykırı çalışmanın dayatılması, mobbing gibi birçok sorun yaşıyor, ekonomik ve sosyal haklarımızın gün geçtikçe gerilediğine tanık oluyoruz. Geçim sıkıntısı ve gelecek kaygısı çoğu meslektaşımızın neredeyse tek gündemi haline gelmiş durumda. Çalışma koşulları ve güvence açısından en korunmasız olan özel sektörde ücretli çalışan diş hekimlerinin tüm bu sorunlar karşısında kendisini yalnız hissettiğini ve olası bir hak kaybında tek başına yapabileceklerinin sınırlı olduğunu biliyoruz.

Toplumcu Diş Hekimleri olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana diş hekimlerinin emeğinin karşılığını alması, var olan haklarının korunması ve bunların geliştirilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadelemizi daha güçlü hale getirebilmek için erişebildiğimiz tüm platformları ve araçları kullanmaya gayret ediyoruz. Yukarıda aktarılan gerekçeleri dikkate alarak topluluk içerisinde geçtiğimiz günlerde yaptığımız tartışmalar neticesinde özel sektörde ücretli çalışan meslektaşlarımızın örgütlenmesine yönelik yeni bir adım atmayı kararlaştırdık. Bugüne kadar olduğu gibi meslek örgütümüzde, yani diş hekimleri odaları ve birliğinde sürdürdüğümüz mücadelenin yanında özel sektörde ücretli çalışan diş hekimleri olarak sendikalaşmamızın mücadelemizi ve dayanışmamızı daha güçlü hale getireceğine inanıyoruz.

Sağlık emekçilerinin örgütlü mücadelesindeki geçmişini, birikimini ve sendikal çalışmaya bakış açısını dikkate alarak yaptığımız görüşmeler sonucunda özel sektörde ücretli çalışan diş hekimleri olarak DİSK/Dev Sağlık-İş Sendikasında örgütlenmeye başladığımızı duyuruyoruz. Özel sektörde çalışan bütün meslektaşlarımızı dayanışmayı ve hak gasplarına karşı mücadeleyi büyütmek için DİSK/Dev Sağlık-İş’e üye olmaya davet ediyoruz.

Diş hekimleri patronların keyfine, insafına göre çalışmaya mecbur değil demek için, haklarımızı daha güçlü savunmak için, olası bir hak kaybında yalnız kalmamak için Dev Sağlık-İş’te örgütlenelim.

 

 


*Sendika üyeliği ve diğer konular hakkında bilgi almak için sosyal medya hesaplarımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR