Ata Soyer XXVI. Halk Sağlığı Güz Okulu

tarafından tdh
0 Yorum Yap

Ata Soyer Halk Sağlığı Güz Okulu bu yıl “Toplumsal Sağlık Hareketleri” başlığı ile 16-18 Aralık tarihleri arasında İzmir Alsancak Havagazı Fabrikası Performans Salonu ve İzmir Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.

Tanışma ve açılış konuşmalarının ardından Menderes Tutuş “Sağlığın Toplumsal Kavranışı” başlıklı sunumu ile ilk günü açtı. Toplumsal sağlık ve sağlığın toplumsal niteliği üzerine değerlendirmelerde bulunan Tutuş, toplumsal hekim, toplumsal sağaltma, toplumsal emek gibi kavramları tartıştı. Günümüz toplumunda artık hastalığın toplumsallaştırıldığını belirtti. Ardından konuşan Metin Özuğurlu “İşçi Sınıfının Kendini Toplum Olarak Örgütlemesi” başlıklı sunumunda kapitalizmin toplumu ikna etme yani sermaye sınıfının kendi çıkarını toplumun çıkarı gibi gösterme kapasitesinin kalmadığını, düzenin açık bir şekilde gerici karakter kazandığını aktardı. Üçüncü oturum Coşkun Canıvar’ın “İşçi Sınıfı Hareketinin Kendini Toplumsal Sağlık İçin Örgütlemesi” sunumu ile devam etti. Sağlığa sınıf mücadelesinin bir alanı olarak bakmak ve talepleri bu temelde oluşturmak gerektiğini belirten Canıvar, aynı şekilde devrimci stratejinin de bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ecehan Balta “Feminist Bakışla Toplumsal Sağlık Hareketleri” adını verdiği sunumunda toplumsal sağlık hareketlerini feminist açıdan değerlendirdi. Kadın sağlık emekçileri, üreme sağlığına dair tartışmalar, toplumsal cinsiyet ve sağlık paradoksu, sağlık hareketleri tarihine feminist ve Marksist yaklaşım gibi pek çok konunun tartışıldığı oturumun ardından ilk gün Mehmet Zencir’in “Toplumsal Sağlık Birikimi” başlıklı sunumu ile son buldu.

İzmir Tabip Odası toplantı salonunda devam eden ikinci gün Fatih Özden ve Dicle Dilan Salman’ın “Gıda Hareketleri” ve Beyza Üstün’ün “Ekoloji Hareketleri” sunumları ile başladı. Gıda egemenliği ve beslenmenin geleceği üzerine tartışmaların yapıldığı bu oturumda ayrıca geçmiş dönemdeki gıda zirveleri ve forumları, mevcut gıda ve ekoloji hareketleri, ekoloji ve emek hareketleri arasındaki ilişki gibi başlıklar üzerinde duruldu. Zuhal Uzunyayla’nın “Kadın Hareketleri” ve Remzi Altunpolat’ın “LGBTİ+ Hareketleri” başlıklı sunumlarında ana akım tıbbi yaklaşım ve yöntemler, geçmiş pratikler de göz önünde bulundurularak toplumsal cinsiyet bağlamında eleştirildi. “Kent Hareketleri” sunumunda Gezi Direnişinin bu hareketler bağlamında nereye oturduğunu ve halk sağlığı yönünden Gezi’nin nasıl incelenebileceğini tartışan İrem Şevik’in ardından Zeynel Gül “İşçi Sağlığı Hareketleri” başlıklı sunumunda işçi sağlığı meselesine yaklaşımda yaygın olarak yapılan yanlışları sıraladı ve yeni bir yaklaşım gerektiğinin altını çizdi.

Üçüncü ve son gün Özlem Özkan’ın “Sağlık Emekçilerine Yönelik Politikaların Radikal Eleştirisi” sunumu ile açıldı. Dünya Sağlık Örgütü 75. Asamblesini merkezine alan sunumunda Özkan, DSÖ metinlerinde ve daha genel olarak ana akım halk sağlığı yaklaşımında restorasyon eğilimlerinin görüldüğünü ve bununla ideolojik olarak nasıl mücadele edilmesi gerektiğini tartıştı. “Güncel Sağlık Hareketleri” başlıklı sunumunu gerçekleştiren Sera Şimşek’in ardından güz okulu programı atölye gruplarının sunumlarıyla sona erdi.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR