“Diş Hekimleri Toplandılar” | 26 Ocak 1935 – Milliyet Gazetesi

tarafından tdh
0 Yorum Yap

Dün yapılan kongredeki münakaşalara rağmen, faydalı kararlar verildi

Diş hekimleri yıllık toplantılarını dün saat onda Etibba Odasındaki merkez salonunda yapmışlardır. Kongreyi cemiyetin başkanı Bay Kazım Esat Devrim açmış ve kongre başkanlığına Gülhane hastanesi diş doktoru Kaymakam Bay Şemsettin Çam, katipliklere de Bay Edip Zeki ve Bay Kemal seçilmiştir.

Kongrede evvela cemiyetin idare heyeti ve vezne raporları okunmuş ve aza arasında şiddetli münakaşalar olmuştur. Bir çok aza itirazda bulunmuşlar ve nihayet rapor ekseriyetle kabul edilmiştir.

Bundan sonra cemiyetin yeni yıl faaliyeti etrafında azalar tarafından verilen teklifler görüşülmüştür. Bu teklifler arasında Avrupa’daki profesörlerden diş hastalıklarına ait enteresan gördükleri ve diş doktorlarını alakadar eden mevzular etrafında malumat istenmesi vardı. Bu işle uğraşmak üzere raportörlerden Bay Suat İsmail’e salahiyet verilmesi isteniyordu. Bu istek kabul edildi.

Yerli diş hekimlerinin de kendi kabinelerinde gördükleri müstesna vakaları tespit ederek bildirmeleri de isteniyordu. Bu da kabul edilmiştir.

Bundan sonra cemiyetin çıkardığı diş doktorları mecmuasının daha dolgun münderecatla çıkarılması için Bay Osman Burhaneddin, Bay Kazım Esat, Bay Suat İsmail, Bay Ziya Cemil, Bay Şemsettin, Bay Ahmet Rıza, Bay Profesör Kantoroviç’ten mürekkep bir tahrir heyeti seçtiler. Bay Osman Burhaneddin mecmuaya tercüme yazılar da konmasını istedi. Bu istek de kabul edildi.

Azadan Bay Ziya Cemal bir radyografi servisi açılmasını ve burada ucuz fiyatla meslektaşlara radyografi filmler temin edilmesini istiyordu. Bu istek de kabul edildi. Bundan sonra kongreye birçok teklifler daha yapıldı. Bunlar üzerinde de birçok münakaşalar oldu. Bundan sonra İdare heyeti namzetleri seçimine başlandı. Namzetliklere:

Bay Kazım Esat Devrim, Bay Suat İsmail Gürkan, Bay Osman Burhaneddin, Bay Edip Zeki, Bay Mehmet Rifat, Bay Feyzullah, Bay Halil İlyas, Bay Mehmet Rıza, Bay Galip Abdi, ihtiyat azalıklara da Bay Nuri Mehmet, Bay Ziya Cemal, Bay Hüseyin Hayrullah, Bay Hayreddin Zeki seçildi.

Kongrenin sonunda büyüklere sevgi ve saygı telyazıları çekilmesine karar verilerek toplantıya son verildi.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR